RAKfaq
Vaak gestelde vragen

Frequently Asked Questions about RAKattack

Wat is...?

  • RAK: Een kleine, vriendelijke, spontane, onbaatzuchtige daad (Random Act of Kindness), iets wat je doet voor iemand zonder er zelf voordeel uit te halen. 
  • RAKtivist: De persoon die de RAK uitvoert. Iemand die inspireert met woorden en daden.
  • RAKattack: Het traject in Roeselare waarbij we via RAK's inzetten op kleine ontmoetingen om zo een warmere buurt te creëren. Genoemd naar het gelijknamig lesboekje 'RAKattack' van Pimento
  • RAKproof: Een persoon, organisatie, initiatief... die mee bouwt aan een warmere samenleving.
  • RAKklap: Een losse groepsbabbel waarbij we in gesprek gaan over wat het uitvoeren van RAK's voor jou en de mensen rondom je kan betekenen. Reserveer een 'RAKklap' via het contactformulier. (gratis)
  • RAKcupido: Een kindje dat elke maand met onschuldige pijl en boog een RAKtivist 'uitschiet' en beloont voor zijn/haar inzet.
  • RAKalmanak: Een overzicht van RAKattack-gerelateerde activiteiten. 
  • RAKsamenkomst: Elke laatste donderdag van de maand komen we samen om te bepalen op welke RAK's we de volgende maand inzetten. Telkens in Roeselare Op Post om 19u30. 
  • RAKinspiratieBAK: Een lijst vol RAK's ter inspiratie.
  • RAKguerrilla: Af en toe zal Roeselare ontwaken in een bad van liefde.